Laatst bijgewerkt op 11 januari 2021  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Bewoners furieus over plan gevaarlijke  aardwarmteboringen Nieuwegein Totaal geen schaderegeling Wij willen geen 2e Groningen worden
Voor meer nieuws ga naar Nieuws
BIJ TWIJFEL NIET BOREN !
BAN kernpunten Het college van B&W Nieuwegein heeft tijdens de avond van de raad in de informatieavond verduurzaming stadsverwarming op 22 oktober in haar presentatie aangegeven dat zij op het Criterium algemeen de aanvraag door WBU zal beoordelen op veiligheid, duurzaamheid en namens de bewoners van Nieuwegein op maatschappelijk aanvaardbaar. BAN heeft op 25 okt 2020 vervolgens naar het College van B&W en de Gemeenteraadsfracties een aantal kernpunten geformu- leerd waaronder aardwarmteboringen maatschappelijk aan- vaardbaar zouden zijn voor de bewoners, onderverdeeld in de volgende thema's: 1. Veiligheid 2. Schaderegeling, schadegerantiefonds, schadeprotocol 3. Kosten 4. Duurzaamheid 5. Keuzevrijheid 6. Behoud groengebieden Download het volledige BAN document
Jan 2021 - Warmtebron wil nu midden in de stad gaan boren naar aardwarmte, pal naast de wijken  Merwestein en Fokkesteeg, nabij de WOS bij het Antonius Ziekenhuis. De bewoners in de buurt hebben dit uit de pers moeten vernemen en zijn furieus. En opnieuw informeert de verantwoordelijke wethouder de bewoners niet zelf, maar laat ze liever Warmtebron het woord doen. Een jaar geleden gebeurde hetzelfde toen Warmtebron bewoners rond de Symfonielaan hiermee overviel.
Download onze laatste flyer, druk af en verspreid deze in uw buurt.