Kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN)
Laatst bijgewerkt op 11 april 2022  -  Site: www.ban-groep.nl  -  Email: ban@beechcon.nl
Boren naar Aardwarmte is niet zonder risico’s voor het milieu en bewoners!  Warmtebron Utrecht wil in én onder onze wijken naar aardwarmte boren. Dit mag niet gebeuren, want het is veel te gevaarlijk voor bewoners en milieu en ook veel te duur.  Er worden onveilige technieken en grote hoeveelheden chemicalien gebruikt die kunnen leiden tot aardbevingen en verontreiniging van bodem en grondwater. Er zijn vele voorbeelden waar het fout is gegaan. Zie ook BAN Onderzoek (pdf). Wij zeggen: Nieuwegein geen Proefkonijn. Aardwarmte is veel duurder, bewoners draaien voor alle kosten op en moeten extra investeren omdat aardwarmte woningen minder goed verwarmt.  Warmtebron strijkt wel de winst op, maar laat bewoners met de schade zitten die zij veroorzaken. De kerngroep Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN) komt op voor de belangen van bewoners (zie BAN Visiedocument (pdf)) en wil alleen aardwarmte als het volledig veilig is, niet duurder wordt, duurzamer is en bewoners er vrij voor kunnen kiezen.
Vertegenwoordigers van de Kerngroep Bewoners Aardwarmte Nieuwegein (BAN) op de plek van de proefboring. Foto William Hoogteyling (AD 8 jul 2020). Van links naar rechts: Roel, Harry, Martien, Frits, Herman, Mirjam en Martin.